Leaderprojektet Wild camp - nästa steg

Syftet med projektet är att utveckla Jägarstugan ytterligare som hållbar bas för naturnära upplevelser och aktiviteter för olika målgrupper - främst då unga, nysvenskar och personer med funktionshinder.

Aktiviteter som ingår i projektet är att göra utvalda investeringar för att stärka den fysiska tillgängligheten i området men också utveckla paketerbjudanden för målgruppsanpassade upplevelser, göra hemsidan mer funktionell, bygga nätverk med partners i samhället för att gemensamt öka kunskap och kapacitet kopplat till utveckling av naturupplevelser för olika målgrupper.

Målsättningen är att projektets aktiviteter ska göra Jägarstugan mer attraktiv att besöka, vilket bidrar till en hållbar verksamhet och i förlängningen möjliggör fler arbetstillfällen hos projektägaren och olika samarbetspartners.

 

Var genomförs projektet: I Sandvikens kommun

Koppling till Leaderstrategin: Insatsområde 3 besöksnäring

Total projektkostnad: 549 654 kr + ideellt arbetad tid

Beviljad Leaderfinansiering: 90,9 % av stödberättigade kostnader i projektet men max 499 654 kr. EUs andel av finansieringen kommer från Landsbygdsfonden.

Medfinansiering: Egen finansiering 50 000kr + ideellt arbetad tid i projektet

Projektägare: Gränsland ekonomisk förening

Hemsida: www.gransland.net

Kontaktperson: Projektledare Maria Nordlander

E-post: info@gransland.net

Telefon: 070-0894459

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK