Styrelse/LAG

Föreningens styrelse har det yttersta ansvaret för verksamheten. Styrelsen som väljs av föreningsstämman och utser inom sig ett arbetsutskott (AU) och vid behov ytterligare arbetsgrupper. Styrelsen är ansvarig arbetsgivare för föreningens anställda.

Eftersom föreningen driver verksamhet finansierat av programmert "Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden" 2016-2025 så utgör hela föreningen också LAG . LAG är ett begrepp inom leader som används i hela EU som är en förkortning av Lokal Aktions Grupp.

Det är LAGs ansvar att genomföra den utvecklingsstrategi som föreningen fått beviljad och finansierad genom programmet. Det innebär bland annat att LAG ska fatta beslut om vilka projekt som bäst bidrar till strateginmål och därför ska prioriteras för finansiering. Den ideella föreningens styrelse är också styrelse för LAG.

LAG-styrelsen ska enligt startbeskedet från Jordbruksverket gällande leaderverksamheten uppfylla följande:

  • jämn fördelning av representanter från offentlig, privat och ideell sektor

  • samlad kompetens kopplad till leaderområdets utvecklingsstrategi

  • jämn könsfördelning (max 40/60)

  • god geografisk spridning i leaderområdet.

Föreningens förtroendevalda (årsmöte 28 april 2022)

 

LAG-styrelsens ledamöter samt ordförande och vice ordförande


Roll


Namn


Sektor

Ledamot Bernt Jonsson Ideell
Ledamot Joakim Helmbrant Ideell

Ledamot

Carin Engblom Ideell
Ledamot Linda Elverstig Ideell
Ledamot Kent Bogren Ideell
Ledamot Dan Dannberg Privat
Ledamot Per-Olof Uhrus Privat
Ledamot/vice ordförande Lotta Nycander Privat
Ledamot Dennis Bergman Privat
Ledamot Aleksandra Stamenkovic Privat
Ledamot Marie Frestadius Offentlig
Ledamot Erika Engvall Stefansson Offentlig
Ledamot Mimmi Ekström Offentlig
Ledamot Marie Lind Offentlig
Ledamot/ Ordförande Tomas Isaksson Offentlig
     

Verksamhetsrevisorer

   
Verksamhetsrevisor ordinarie Christer Ekendahl Ideell
Verksamhetsrevisor ersättare Ulrich Lundeberg Offentlig
     

Valberedare

   
Valberedare Karl Gullberg Offentlig
Valberedare Håkan Wengelin Ideell
Valberedare Marika Hansson Privat
Valberedare, sammankallande Ann-Gerd Bergdahl Ideell

 

Arbetsutskott (AU)

Ordförande Tomas Isaksson

Vice ordförande Lotta Nycander

Kassör Bernt Jonsson

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK