Sprintprojekt

Under perioden november 2018 till februari 2020 har 29 olika Sprintprojekt genomförts på olika teman:

  • Besöksnäring
  • Entreprenörskap - ökat intresse för och kunskap om företagande
  • Inkludering
  • Lokalproducerat


Varje tema är ett eget Sprintprojekt som ägs av Leaderföreningen. Varje tema har kunnat finansiera 10 olika aktiviteter med upp till 25 000kr vardera, de kallar vi för Sprintaktiviteter.

Om
Sprintaktiviteten ska vara nytänkande och till nytta för flera än den organisation som ansöker om stödet, det innebär att aktiviteten ska bygga på öppenhet och samverkan. De som genomför en Sprintaktivitet behöver ha ett organisationsnummer och bedriva verksamhet i Leaderområdet. Aktiviteten har påbörjats först efter att ansökan har skickats in till Leader.

Pengarna kan användas till budgeterade utgifter för genomförande av aktiviteten - exempelvis marknadsföring, informationsmaterial, resor, förtäring, föreläsare, lokaler etc. Exempel på det vi inte kan finansiera via Sprint är djur, alkohol, investeringar eller lönekostnader som delfinansieras av annan offentlig finansiär. Inte heller finansierar Sprint aktiviteter som endast gynnar ett eller några utvalda företag.

Medfinansiering krävs motsvarande samma summa som ni söker från Leader till er Sprintaktivitet. Medfinansieringen ska tillhöra aktiviteten och kan utgöras av intäkter/pengar men lika gärna av ideellt engagemang, skänkta tjänster eller annan värdefull sponsring från föreningsliv, företag eller privatpersoner. Medfinansieringen kan inte utgöras av mer offentlig finansiering.

Sprintaktiviteterna ska vara smidiga att söka och snabba att få beslut på. Vi vill att det ska vara enkelt att söka, driva och slutredovisa även för dem som inte har tidigare projektvana och därför har vår projektledare Helene coachat under hela processsen.

Ansökan om att genomföra aktiviteter öppnade i november 2018 och vi har tagit emot ansökningar löpande så länge som pengar kvar. Beslut fattas normalt inom två veckor. Beviljade aktiviteter har genomförts och slutredovisats senast den 28 februari 2020.

Observera att Sprintprojekten inte gör ansökan i Jordbruksverkets digitala ansökningssystem (som andra större Leaderprojekt gör).


Vill du veta mer om Sprintaktiviteter börjar du med att höra av dig till:

Projektledare Helene Göthe-Lorenz
mejl: helene@leadergastrikebygdenllu.se
telefon: 070- 245 21 06

Sprintprojekten medfinansieras av EUs Landsbygdsfond.

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK