Sök utbetalning

​Vi rekommenderar starkt alla projektägare att boka in en tid med oss på Leaderkontoret för att förbereda era underlag inför ansökan om del- och slututbetalning innan den skickas in.

Du kan för ditt beslutade projekt ansöka om förskott, del- och slututbetalning. Observera att förskott inte kan sökas av alla projektägare - företag och offentliga aktörer beviljas inte förskott.

Ansöker om utbetalning av pengar gör du i e-tjänsten som du når på Mina sidor på jordbruksverket.se. För att logga in som projektägaren krävs Bank ID. Den person som loggar in behöver ha en godkänd fullmakt från Jordbruksverket som gör att e-tjänsten vet att det Bank ID som används har rätt att ansöka om utbetalning för projektägaren.

Så kommer du till ansökan om utbetalning i e-tjänsten: (se filmen till höger)

> www.jordbruksverket.se, klicka på Mina sidor, logga in med bank ID.

> e-tjänster inom Mina sidor, välj Stöd inom Lokalt ledd utveckling

> välj Sök utbetalning och starta tjänsten
.

När tjänsten startat upp väljer du det projekt du ska ansöka om utbetalning för och klickar i om du söker ett förskott, del- eller slututbetalning.
Därefter svarar du på frågorna som ställs i systemet.

De flesta underlag som behövs i samband med ansökan om del- och slututbetalning (exempelvis fakturor, lönespecifikationer och betalningsbevis) ska skickas in per post till en scanningscentral. I kuvertet med underlagen ska det finnas med ett försättsblad där du anger antal blad i kuvertet och det ska signeras av behörig firmatecknare för projektägaren.

Om du är en kommun eller annan organisation med en centraliserad ekonomifunktion så kan ni ansöka om att slippa redovisa betalningsbevis. den ansökan behöevr ni skicka in och få klar innan ni skickar in ansökan om del eller slututbetalning. Om er organisation har ett sånt undantag gäller det för alla projektstöd som går via Jordbruksverket, inte enbart för detta leaderprojektet.


Här hittar du blanketten försättsblad ( som du behöver vid inskick av redovisningsunderlagen med post)

Här hittar du blanketten undantag för betalningsbevis (gäller bara för kommuner och andra med komplex ekonomihantering)

Postadress för redovisningsunderlagen:
Utbetalning projektstöd LLU och fisk
FE 47
Box 204
826 25 Söderhamn

På Jordbrukverkets webb finns detaljerad information om ansökan om utbetalning, läs gärna mer där.

 

Så här Ansöker du om utbetalning

Länk till filmen på jordbruksverket.se

 

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK