Leaderprojektet Samverkan mellan fiskets intressenter i Nedre Dalälven

Projektet är en är en uppföljare till det initiala projektet "fiskevård i Nedre Dalälven" där behov lyftes fram av deltagarna om en fortsättning men med fokus på teman som fiskeförvaltning, fisketillsyn, prissättning och marknadsföring.

Detta nya projekt ska bidra till fortbildning, samarbeten mellan fiskets intressenter (fiskevårdsområdesföreningar, intresserade vattenägare, entreprenörer och offentliga aktörer) och nya arbetstillfällen. Dessutom ska det tas fram en stomme till gemensamma regler för hur en framtida havsvandrande fisk ska hanteras om drömmen om passager förbi kraftverken (Älvkarleby - Bysjön) blir verklighet.

Var genomförs projektet: De nio kommunerna i Nedre Dalälvsområdet

Koppling till Leaderstrategin: Insatsområde 6: Konkurrenskraftigt fiske

Total projektkostnad: 899 872 kr + ideella resurser

Beviljad Leaderfinansiering: 100 % av stödberättigade kostnader i projektet men max 899 872kr. EU-andelen av projektets finansiering kommer från Havs & fiskerifonden.

Medfinansiering: Ideell arbetstid

Hemsida: www.nedredalalven.se

Projektägare: Nedre Dalälvens intresseförening

Kontaktperson: Henrik Tomke

E-post: henrik(at)nedredalavlen.se

Telefon: 070-749 70 71

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK