Registrera ansökan

När du har diskuterat din projektide med Leaderkontoret är det dags att registrera ansökan formellt. Det gör du genom att logga in i Jordbruksverkets digitala ansökningssystem med e-legitimation.

Du behöver en fullmakt för att få företräda den organisation som ska vara projektägare. Det gäller alla sökande organisationer förutom om det är din enskilda firma som ska söka stödet. Fullmakten kopplar samman ditt personnumner och bankID med projektägarens organisationsnummer i Jordbruksverkets digitala ansökningssystem.

Vi brukar rekommendera att ha minst två fullmaktstagare så att ni inte är helt beroende av att bara en enda person kan komma åt er ansökan i systemet. Fullmakten ansöker man om med en formell blankett som skickas via post till Jordbruksverket. Det tar vanligen 1-2 veckor att få fullmakten beviljad och du får bekräftelsen per brev från Jordbruksverket. När fullmakten är beviljad känner systemet av det och du får frågan när du loggar in om du vill företräda dig själv eller annan, då ser du att den organisation du fått fullmakt för finns att välja där.

Mer information om e-legitimation och fullmakt finns på Jordbruksverkets hemsida. Direktlänk till fullmaktsblanketten

Logga in i systemet och hitta rätt
När du har fått beslut om fullmakt så kan du påbörja din ansökan. Eftersom samma IT-system även används för många olika typer av projekt och företagsstöd som inte har något med Leader att göra så är det mycket viktigt att du kommer rätt in i systemet när du gör din ansökan.
Gör så här:

  1. Surfa till www.jordbruksverket.se

  2. Klicka på Mina sidor (knapp högt upp i höger hörn)

  3. Logga in med ditt privata bankID

  4. Välj att du vill representera utifrån vem som ska äga projektet. Är det din enskilda firma väljer du "mig själv" annars så väljer du alternativet "en kund, mitt bolag eller någon annan". Har du en redan påbörjad ansökan så kommer den att synas nu och du kan jobba vidare med den.

  5. Vill du registrera en helt ny ansökan väljer du "e-tjänster inom MIna sidor" och sen "stöd inom lokalt ledd utveckling - Leader"


Du gör din ansökan i två steg.

Steg 1.
Här anger du projektets namn, sökande organisation, var projektet ska genomföras, kort projektbeskrivning och hur mycket pengar du söker. Du ska i rullisten på frågan om leaderområde ange Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling. Tänk på att ge projektet ett kort och bra namn eftersom det inte går att ändra i steg 2. När du tryckt spara och sen granska och skicka in får du en kvittens på att ansökan har skickats in. Ansökan steg 1 räknas som inkommen ansökan, men innehåller inte alla uppgifter som behövs för att fatta beslut om den. Du kommer att få återkoppling från leaderkontoret kort efter att du skickat in steg 1 med förslag på om och hur du bör gå vidare med en steg 2-ansökan,

Steg 2. Här ska projektansökan detaljeras med bland annat beskrivning av vilka aktiviteter som ska ingå, vilka mål som ska uppnås samt kostnads- och finansieringsbudget. Du måste inte skriva hela ansökan direkt, du kan spara och fortsätta vid senare tillfälle men det är först när du tryckt granska och skicka in som vi kan se din steg 2 ansökan på leaderkontoret. Bilagor till ansökan laddar du själv upp i samband med ansökan.Tänk på att bara ladda upp de bilagor som verkligen behövs och att bilagorna inte ersätter behovet av att svara på frågorna som ställs i ansökan. Detaljerad budgetmall är obligatoriskt för alla projekt, ladda ner den, fyll i och spara på din egen dator innan du laddar upp den som bilaga till ansökan: Länk till budgetbilagan.


Först när du har skickat in kan vi på Leaderkontoret se din ansökan och påbörja handläggning för att göra er ansökan komplett för beslut. Under handläggningen så kan vi be er komplettera er ansökan om det saknas uppgifter eller något behöver förtydligas. Vi på Leaderkontoret har inte rättighet att ändra, lägga till eller ta bort något som ni har skrivit i er ansökan, det kan bara den som har fullmakten göra. Ni som gjort en komplett ansökan i steg 2 blir inbjudna till beredningsmöte där ni får presentera och diskutera er idé med delar av vår styrelse innan beslutsmötet.

 

Så här Ansöker du om stöd

Länk till filmen på jordbruksverket.se

Registrera ansökan

Arbeta fram en projektplan och budget för ert projekt. Tänk på att ert projekt måste passa in i Leaderstrategin, ta gärna del av LAGs poängbedömningsmall så att ni vet vad som prioriteras vid beslut. Logga sen in i Jordbruksverkets digitala ansökningssystem med e-legitimation, i vissa fall krävs också en fullmakt att företräda den organisation som ska vara projektägare. När ni har registrerat ansökan så påbörjas en beredningsprocess där ansökan handläggs på Leaderkontoret och ni bjuds in att diskutera ert projekt med delar av LAG.

LAGs poängbedömningsmall för projektbeslut

Länk till Jordbruksverkets ansökningssystem

Länk till information om e-legitimation

Länk till ansök om fullmakt

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK