Rädda Norrsundets järnväg
-
för nya jobb och miljövänliga transporter

Syftet med projektet är miljösmart samhällsutveckling där små och medelstora företag i området kan utvecklas och minska sin miljöbelastning genom att börja transportera på järnväg. För att nå målet ska järnvägen till Norrsundets industriområde iordningställas och provdriftas. Samtidigt ska informationsinsatser göras för att påverka företag att använda järnvägen för sina transporter istället för via lastbil på väg.

Bakgrunden till projektet är att den existerande järnvägsanslutningen riskerade att avvecklas helt vilket skulle bli ett hårt slag för de ambitioner som finns om att utveckla Norrsundet som en attraktiv plats för etablering av miljösmart industri. Dessutom är järnvägen använd för uppskattade ångtågsevenemang i bygden som också skulle omöjliggöras genom avvecklingen. Nytänkandet i projektet är att denna infrastruktur nu ska driftas av lokala aktörer som aktivt ska verka för att fler använder den, med målet att järnvägen på sikt ska bära sina egna kostnader.


Var genomförs projektet: i Hamrångebygden, Gävle kommun

Koppling till Leaderstrategin: Insatsområde 5 - miljösmart samhällsutveckling

Total budgeterad projektkostnad: 1 206 200kr

Beviljad Leaderfinansiering: 33,42% av total finansiering, dock max 403 100kr. EUs andel av leaderfinansieringen kommer från Regionalfonden.

Medfinansiering: Gävle kommun 200 000kr samt spårintäkter och egen faktisk finansiering från projektägaren.

Projektägare: Norrsundets hamn AB

Hemsida: uppdateras inom kort

Kontaktperson: Stig Wåhlstedt

Telefon: 070 – 414 05 96

E-poststig.wahlstedt@snhl.se

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK