Leaderprojektet Öppen anläggning på HIlle IP

Projektet syftar till att utveckla användandet av Hille IP till en öppen, tillgänglig och attraktiv mötsplats för bygdens verksamheter, invånare och besökare. Det som ska genomföras i projektet är anlägga grillplats med aktivitesyta samt rullstolsvänlig gångväg och bygga RH-toa för att tillgängliggöra anläggningen för fler. Aktivitetsytan blir naturlig samlinsplats nära bostadsområden, tillgängligt för flera målgrupper och spontana besökare utöver samarbetsorganisationer som t.ex. skolor, förskolor och EDV-verksamhet i hela Gävle kommun.
Målet är bland annat att ha utvecklat Hille IP genom att investeringarna finns på plats och att införmationsinsatser har genomförts.

Projektet slutredovisat i juni 2021.

Var genomförs projektet: I Gävle

Koppling till Leaderstrategin: Insatsområde 2 integration och social inkludering

Total projektkostnad: 500 000 kr + ideellt arbetad tid

Beviljad Leaderfinansiering: 100 % av stödberättigade kostnader i projektet men max 500 000 kr. EUs andel av Leaderfinansieringen kommer från Landsbygdsfonden.

Medfinansiering: Ideellt satsad arbetstid i projektet

Projektägare: Hille Idrottsförening

Hemsida: https://idrottonline.se/HilleIF-Fotboll/ProjektLeader samt ny https://www.laget.se/HilleIF

Kontaktperson: Projektledare Gunnar Lindbom

E-post: lindbom.gunnar@gmail.com

Telefon: 072- 246 75 87

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK