Utveckla platsen där du bor och gör din vilja hörd  


Enkät
Klicka här för att komma till enkäten!

Webbinarium: Vad tycker din granne?
Vi berättar om vad vi fått in hittills i strategiarbetet, du har också möjlighet att reagera och ge input.

Klicka här för att anmäla dig till den 6/5
Klicka här för att ansluta dig till mötet 6/5


Vilken potential ser du på platsen där du bor? Vilka behov vill du uppmärksamma? Hur kan vi driva utveckling tillsammans? Vi är nyfikna! Berätta och ta chansen att bidra till lokal utveckling.  

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny strategi för Leader Gästrikebygden. Genom strategin vill vi skapa förutsättningar för att låta vårt område nå sin fulla potential genom lokalt ledd utveckling. Utvecklingsstrategin kommer att lägga grunden för vilka lokala utvecklingsinitiativ som kan förverkligas med stöd från Leader under åren 2023 - 2030. Hur mycket pengar som kommer att finnas för dessa idéer beror till stor del på hur bra strategin blir.

För att nå framgång i strategiarbetet behöver vi dig, dina tankar, dina idéer och din lokalkännedom. Vi tror nämligen att det är de som bor och verkar på en plats, som bäst vet vad som behövs för att göra den platsen ännu bättre.

 

Så här påverkar du

Vi bjuder in till in dig till att bidra till strategiarbetet i flera steg. Först har du möjlighet att göra din vilja hörd i två olika format – samtalsträff och enkät. Vi bjuder därefter in till en presentation där vi sammanfattar insikterna från träff och enkät. Slutligen har du, i juni-augusti, möjlighet att återkoppla på ett utkast av strategin. Alla som vill delta, får delta, häng på! Välj det som passar dig bäst

Enkät – gör din vilja hörd! 
En möjlighet att bidra till strategiarbetet genom att svara på frågor när det passar dig. Enkäten tar ca 2-5 minuter att svara på. Alla som bor, lever och verkar i Gästrikebygden är välkomna att delta.

När? Enkäten är öppen till 5/5.  
Hur? Klicka här för att komma till enkäten!

 

Samtalsträff – gör vilja hörd! 
Vi har genomfört två digitala samtalsträffar för att tillsammans lyfta fram styrkor, svagheter och behov för utvecklingen på platsen där du bor.  Med vi menar vi att alla som bor, lever och verkar i Gästrikebygden har varit välkomna att delta. Samtalsträffarna genomfördes den 22/4 och den 26/4. kl 18-19.30 - två tillfällen men med samma agenda. Resultatet från träffarna har delats med de som deltog och ingår nu som värdefullt underlag i strategiarbetet framåt.

 

Presentation – vad tycker din granne? 
Visst är du också nyfiken på vad andra tycker om platsen ni bor på? Vid detta tillfälle bjuder vi in till ett digitalt möte där vi presenterar resultat från enkät och samtalsforum. Möjlighet att reagera på innehållet genom live-mätning (Mentimeter) kommer att finnas.  Alla som bor, lever och verkar i Gästrikebygden är välkomna att delta.

När & hur? Den 6/5 17:30 –18:30  möts vi digitalt. Du får gärna anmäla dig i förväg, så vet vi hur många vi blir. Men det är också OK att delta på mötet utan föranmälan.

Klicka här för att anmäla dig till den 6/5
Klicka här för att ansluta dig till mötet 6/5

 

Workshops för att bearbeta inkomna synpunkter till ett strategiutkast
Vi genomför två workshops för representanter från ett antal utvalda aktörer från offentlig, privat och ideell sektor som vi bedömer har ett engagemang i och intresse för strategins innehåll och framtida genomförande. Inbjudan har mejlats ut och möteslänk kommer att skickas till de som anmält sig till någon av de två workshopsen (10 och 11 maj).

Tycker du att din organisation borde fått en inbjudan till workshop men inte fått en? Mejla info@leadergastrikebygdenllu.se så ordnar vi det.

 

Lämna synpunkter på strategiutkast
I början av juni räknar vi med att ha hunnit ta fram ett utkast till strategi. Utkastet kommer att publiceras på vår hemsida och alla som vill är välkommen att tycka till under juni-augusti.

 

Vilka leder strategiarbetet?
Det är Leader Gästrikebygden som driver strategiprocessen med finansiering från Region Gävleborg och EU:s Landsbygdsfond. Vi vill driva processen på ett öppet och inkluderande sätt där alla som vill får vara medskapa. Vi har anlitat hjälp från företaget Visionskontoret för att hålla ihop processen och skriva strategin tillsammans med oss. I mitten av oktober ska strategin vara klar att skickas in till Jordbruksverket.

 

Kontakt:
Du kan när som helst under processen höra av dig med dina synpunkter genom att mejla till info@leadergastrikebygdenllu.se

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK