Vi uppmuntrar till samarbete

Publicerad: 29/11, 2016

Det alltid värdefullt att lära av och samarbeta med andra för att slippa uppfinna alla lösningar själv. Vi välkomnar ansökningar om finansiering för samarbetsprojekt och vår leaderförening är själv med i flera olika nätverk. Kanske kan något av våra nätverk vara till nytta för dig?

I vår Leaderstrategi står att vi ska samarbeta med andra Leaderområden och är öppna för samarbetsprojekt inom alla våra insatsområden och EU-fonder. Sammanlagt har vi budgeterat 753 tkr under programperioden för att finansiera samarbetsprojekt. Samarbete ska liksom alla andra projekt ha en tydlig koppling till vår strategis inriktning och mål och kan ske med partners i andra leaderområden i Sverige eller i övriga EU. Just nu har vi en ansökan inne som avser samarbete med Utveckling Hälsingebygden och vi kommer att resa till Åland i januari för att diskutera ett eventuellt kommande internationellt projekt om hållbar förvaltning av säl/skarv i Östersjön. Vi välkomnar fler förslag på bra samarbetsprojekt!

Några av de nätverk som vår Leaderförening är aktiv i:

Partnerskapet för Landsbygdsprogrammet i Gävleborgs län
Landsbygdsprogrammet administreras av Länsstyrelsen och det är de som håller i partnerskapet där olika regionala organisationer och myndigheter som finns representerade i länet ingår. Syftet med partnerskapet är att sprida vad som händer i landsbygdsprogrammet och se om och hur det kan kopplas samman med och förstärka andra utvecklingsinsatser som pågår i länet.

Leader Region Mitt
Regionalt tillhör vårt Leaderområde "region Mitt" tillsammans med Leaderområden från främst Dalarna,Gävleborg, Västernorrland och Jämtland. Vi är ett av 6 regionala nätverk som träffas 1-2 ggr/år för att informera och samverka med varandra i olika frågor. Ofta är även Länsstyrelsen, ESF, Tillväxtverket och Jordbruksverket med på dessa möten.

Landsbygdsnätverket
​Vår Leaderförening är medlem i det svenska Landsbygdsnätverket, som är det officiella nationella nätverket drivet av Jordbruksverket där alla organisationer som är intresserade av genomförandet av Landsbygdsprogrammet kan vara medlemmar. Landsbygdsnätverket har flera arbetsgrupper på olika teman, en av dem är samordningsgruppen för leader som bland annat anordnar nationella leaderträffar, finansierar regionala leaderträffar och tar initiativ till aktiviteter som kan gynna flera leaderområden. Vår verksamhetsledare Theres är en av representanterna i samordningsgruppen. Här kan du läsa mer om Landsbygdsnätverket: www.landsbygdsnatverket.se

Lokal utveckling Sverige - LUS
Vår leaderförening är också medlem i en nationell förening för svenska leaderföreningar som heter Lokal utveckling Sverige (kallas LUS) vars främsta uppgift är att driva sakfrågor för Leaderområdenas del, exempelvis i dialog med Jordbruksverket för att få ett så lätthanterligt regelverk och projektgenomförande som möjligt då det är mer konstruktivt att driva dessa frågor gemensamt istället för att alla 48 Leaderområden gör det var och en för sig. Föreningen LUS är i sin tur medlem i ELARD (european leader association for rural development) vilket ger en bas för att utbyta erfarenheter med andra leaderområden i Europa. Här kan du läsa mer om LUS: www.lokalutvecklingsverige.se

 

 

Se alla nyheter »

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK