UTLYSNING projekt inom Havs- och fiskerifonden, mejla din idé snarast, dock senast 30 september

UTLYSNING projekt inom Havs- och fiskerifonden, mejla din idé snarast, dock senast 30 september

UTLYSNING: projekt inom Havs- och fiskerifonden

Publicerad: 14/9, 2021

30 september 2021 - sista datum för nya ansökningar inom Havs- och fiskerifonden

Vi välkomnar projekt som stärker yrkesfisket och andra näringar med direkt koppling till fisk som resurs.

Vi behöver en komplett ansökan med budget senast 30 september, men bäst är att börja med att mejla din projektidé till info@leadergastrikebygdenllu.se

Det finns 460 000 kr att söka och projektet ska vara genomfört och slutresovisat i sin helhet senast 31 december 2022.

Leaderprojekt inom insatsområdet kan handla om att:

  • skapa nya och/eller eller bevara befintliga arbetstillfällen kopplat till fisk som resurs
  • genomföra eller möjliggöra miljöinsatser som stärker ett långsiktigt hållbart och lönsamt fiske
  • skapa gränsöverskridande nätverk mellan fiskets olika intressenter
  • bidra till nya fiskprodukter
  • öka konkurrenskraften i befintliga fiskerelateradeföretag genom nya marknader, målgrupper eller ökad efterfrågan.
  • bidra till ökad kompetens och kvalitet som bidrar till hållbart och lönsamt fiske.
  • få fler unga under 25 år att engagera sig i fiske


Som vanligt hos Leader förutsätter vi att projekten bygger på nytänkande, lokalt engagemang och samarbete mellan föreningsliv, företagande och det offentliga. Nyttan av projektet ska tillfalla våra geografiska områden, var och en för sig eller gemensamt: Leader Gästrikebygden, Leader Hälsingebygd samt Leader Nedre Dalälven.

Projektet behöver inte ha annan offentlig finansiering, men vil vill att det finns medfinansiering från privat/ideellt håll som kan utgöras av pengar, satsad arbetstid eller andra värdefulla resurser i projektet.

Tipsa gärna vidare om denna möjlighet i ert nätverk!

Mejla dina frågor till verksamhetsledare Theres på info@leadergastrikebygdenllu.se

Se alla nyheter »

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK