Snart får du som drivit leaderprojekt delta i vår halvtidsutvärdering

Snart får du som drivit leaderprojekt delta i vår halvtidsutvärdering

Snart startar halvtidsutvärderingen

Publicerad: 21/10, 2019

Under hösten 2019 kommer Leader Gästrikebygden och Utveckling Hälsingebygden att utföra en gemensam halvtidsutvärdering för programperioden 2014-2020.

Syftet med utvärderingen är att undersöka hur de som drivit leaderfinansierade projektet har upplevt processen från projektidé till slutredovisning, kartlägga resultat och effekter av projekten samt att få deras inspel till framtida leaderarbete. Den innevarande programperioden kommer att vara helt avslutad först juni 2023, det innebär att det kommer finnas gott om tid att dra nytta av den input som kommer fram i utvärderingen innan nästa strategiarbete påbörjas.

Den som utför utvärderingen för Leaderområdenas räkning är Emma Sahlström, Venatu AB. Emma har en masterexamen i landsbygdsutveckling och hon har tidigare arbetat med leaderprojekt och liknande utvärderingar av annat leaderområde.

Halvtidsutvärderingen kommer att gå till på följande sätt:

1. Alla projekten ombeds svara på en digital enkät
Du som är kontaktperson för ett projekt kommer under slutet av oktober att få ett mejl med länk till enkäten. Du kan med fördel stämma av svaren med andra nyckelpersoner som deltagit i genomförandet av ert projekt innan du besvarar enkäten för att få en bra samlad bild. Sista datum för att svara på enkäten kommer att framgå i mejlet.

2. Några projekt kommer också att bli intervjuade
Som ett komplement till enkäten kommer ett urval av projekten också bli kontaktade av konsulten Emma för en djupare intervju. Syftet med det är att få ett så bra underlag som möjligt för vårt fortsatta arbete i denna och kommande programperiod.

3. Utvärderingen sammanställs, analyseras och avrapporteras till Leaderföreningarna
Utvärderingen är beställd av Leaderföreningarnas styrelser och de kommer att få resultatet presenterat för sig av konsulten under första kvartalet 2020. Slutsatserna av utvärderingen kan komma att spridas vidare till andra intressenter.

Vi vill redan nu i förväg tacka alla som kommer att bidra till utvärderingen med sina svar, ert deltagande är mycket värdefullt!

Här kan du läsa och ladda ner denna info i PDF-format


Har du frågor om den kommande utvärderingen kan du kontakta leaderkontoren:

Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling:
Theres Sundberg, info@leadergastrikebygdenllu.se, 070 – 245 21 01

Utveckling Hälsingebygden
Ylva Olofsson, ylva@utvecklinghalsingebygden.se, 070 - 180 38 86

Kontaktuppgifter till utförande konsult Emma Sahlström, Venatu AB, kommer skickas till de som får inbjudan att besvara enkäten.

Se alla nyheter »

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK