Leaderprojektet Naturupplevelser i Gästrikland

Projektet ska göra naturupplevelser mer lätttillgängliga och locka fler både lokalbefolkning och besökare att upptäcka dessa vilket skapar möjligheter för nya företag och arbetstillfällen att utvecklas. I styrgruppen för projektet finns representanter för föreningsliv, företag och kommuner.

Var genomförs projektet: Inom hela Leaderområdet

Koppling till Leaderstrategin: Insatsområde 3 Besöksnäring

Total projektkostnad: 899 328kr + ideellt arbete

Beviljad Leaderfinansiering: 100 % av stödberättigade kostnader i projektet men max 899 328kr. EUs andel av finansieringen kommer från Landsbygdsfonden.

Medfinansiering: Ideell arbetstid i projektet

Projektägare: Naturkraft Gästrikland ideell förening

Hemsida: www.naturkraft-gestrikland.se

Kontaktperson: Dennis Nordström

Telefon: 070-314 41 74

E-post: dennis(at)naturkraft-gestrikland.se

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK