Leaderprojektet Medarbetarägande i Gävleborg


Syftet med projektet är att underlätta för generationsväxling i små och medelstora företag. Behovet av generationsväxling förväntas vara stort då många SME-företag i Gävleborgs län har ägare som närmar sig pensionsålder och en lyckad generationsväxling blir viktigt för att dessa företag ska kunna drivas vidare.

I projektet ska det göras en inventering av nuläget hos företagen gällande generationsväxlingsbehov. Det ska arrangeras informationsträffar, workshops och rådgivning till de som är i behov av generationsväxling.

Fokus i projektet är generationsväxling genom medarbetarägande, men ambitionen är att vara en resurs för alla företag oavsett hur generationsväxlingen ska lösas. Samverkan med kommunernas näringslivskontor, övriga innovationssystemets aktörer och Företagarna ska bidra till att behoven fångas upp och kan lotsas till den aktör som bäst löser företagarens behov.

Projektet är ett samarbetsprojekt med aktiviteter både i Gästrikebygdens och Hälsingebygdens Leaderområde.


Var genomförs projektet:
I Gästrikebygdens och Hälsingebygdens leaderområde

Koppling till Leaderstrategin:
Insatsområde 1 kompetensutveckling och generationsväxling

Total projektkostnad:
352 972 kr + ideellt arbetad tid

Beviljad Leaderfinansiering:
100 % av stödberättigade kostnader i projektet men max 352 972 kr. EUs andel av finansieringen kommer från Landsbygdsfonden.

Medfinansiering:
Ideellt arbetad tid från deltagarna i projektet

Projektägare:
Coompanion Gävleborg

Hemsida:
Uppdateras inom kort

Kontaktperson:
Projektledare Ulf Karlsson

E-post:
ulf.karlsson@coompanion.se

Telefon:
070 - 320 54 10 

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK