LOU - Lagen om offentlig upphandling

Syftet med lagen är att offentliga pengar ska hanteras på ett ansvarsfullt sätt och säkra sund konkurrens bland leverantörer av varor och tjänster. Projektstöd från Leader är offentligt finansierade och  många av våra stödmottagare kan vara skyldiga att följa upphandlingslagarna.

Offentlig sektors egna organisationer lyder alltid under LOU. Men även företag, ideella organisationer , stiftelser mfl kan vara upphandlingsskyldiga om de bedöms vara "offentligt styrda". Om något av följande gälelr för din organisation så är det läge att kolla om den behöver följa LOU:

  • organisationen kontrolleras helt eller delvis av det offentliga, tex att kommunen har styrelseposter.
  • organisationen inte främst har ett kommersiellt syfte utan är allmänt främjande för ett område/ändamål
  • om verksamheten finansieras helt eller delvis med offentliga pengar


Den som lyder under LOU behöver tillämpa det regelverket vid inköp av produkter och tjänster i projektet. När det är dags att del- eller slutredovisa projektet så måste alla underlag för upphandlingen skickas med som bilaga för att visa att LOU har följts.

Observera att anställd personal inte behöver upphandlas då lönär undantagen, menom projekte köper konsultarbete på faktura så kan det vara upphandlingsskyldigt.

Det är projektägarens ansvar att inför sin ansökan ta reda på om de behöver följa LOU eller inte. Det är svensk lagstiftning och är inte specifikt för leaderstödens regelverk.Vid tveksamhet kontakta Upphandlingsmyndigheten och fråga. Här kan du läsa om vilka organistaioner sopm kan vara upphandlingsskyldiga.

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK