LOU - Lagen om offentlig upphandling

Syftet med lagen är att offentliga pengar ska hanteras på ett ansvarsfullt sätt och säkra sund konkurrens bland leverantörer av varor och tjänster.

Offentlig sektor som kommuner lyder alltid under LOU, men även ideella organisationer eller andra aktörer kan vara upphandlingsskyldiga. Detta är inte en specialregel för Leader utan är gällande svensk lagstiftning.

Den som lyder under LOU behöver tillämpa det regelverket inför inköp av produkter och tjänster i projektet. När det är dags att del- eller slutredovisa projektet så måste alla underlag för upphandlingen skickas med som bilaga för att visa att LOU har följts.

Det är projektägarens ansvar att inför sin ansökan ta reda på om de behöver följa LOU eller inte.

En fingervisning är att om en organisation inte har huvudsakligen kommersiell verksamhet, om organisationen på något sätt kontrolleras av det offentliga eller om verksamheten delfinansieras med offentliga bidrag så är det klokt att utreda om LOU-plikt råder eller inte.

Vid tveksamhet kontakta Upphandlingsmyndigheten och fråga. Här kan du läsa mer om ideella föreningar och LOU vid Leaderprojekt.

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK