Inför ansökan

Stöd kan sökas till lokalt ledda utvecklingsprojekt som genomförs i vårt geografiska område, överensstämmer med vår utvecklingsstrategi och med programmets regelverk. Vi vill att ni som satsar er tid och engagemang på en ansökan ska ha goda möjligheter att få den beviljad och därför ger vi våra bästa förhandstips här.


Söker ni i rätt leaderområde?

Vi finansierar bara projekt som där nyttan tillfaller vårt geografiska område som täcker Gästriklands fyra kommuner exklusive och Gysinge/Hedesunda som hör till ett annat Leaderområde. Centrala Sandviken och centrala Gävle ingår inte för de räknas inte som landsbygd. När det gäller projekt som utvecklar fiskenäringen så täcker vi ett större område som också inkluderar de kommuner som annars tillhör Leader Nedre Dalälven och Utveckling Hälsingland. Samarbetsprojekt med partners i andra områden är ok men de får partnern i det andra leaderområdet stå för sin del av projektkostnaden.
Kolla in kartan för att försäkra dig om att din idé hör hemma i vårt Leaderområde.


Matchar projektidén leaderområdets utvecklingsstrategi?

Vår projektbudget är bunden till vår lokala utvecklingsstrategi vars övergripande mål är nya arbetstillfällen och mobilisering av lokal utvecklingskraft. Strategin har sex olika insatsområden och ert projekt måste ha en tydlig koppling till dessa för att beviljas.
Här finns strategin

 

Har ni tänkt igenom ert projekt ordentligt?

Erfarenheterna visar att de projekt som är väl förberedda har störst chans att nå bra resultat, nå bestående effekter och ha roligt på vägen. Här är några fler tips att tänka på redan i planeringsstadiet som gör det enklare att svara på frågorna när ni registrerar er ansökan i e-tjänsten.

 • Finns det förutsättningar?
  - finns det ett lokalt behov som projektet ska lösa?
  - finns det engagemang från de partners som behövs för att genomföra projektet?
  - hur ska projektets resultat leva vidare efter projektpengarna är slut?
   
 • Hur ska projektet utformas?
  - vilka mål ska projektet ha uppnått vid slutrapport?
  - vilka aktiviteter behövs för att nå målen?
  - vad kostar det att genomföra aktivteterna?
  - hur ska kostnaderna finansieras?
  - hur ska ni följa upp att målen nåtts och utvärdera projektet?
   
 • Hur ska projektet administreras?
  - behövs det några tillstånd exempelvis bygglov, strandskysddsdispens eller livsmedelstillstånd?
  - har ni en projektägare som har förutsättningar att sköta ekonomi och redovisning?
  - hur klarar ni likviditet? Pga långa utbetalningsköer kan ni behöva ligga ute med pengar länge.
  - är ni ense om förväntningar, förutsättningar, roller och spelregler internt i projektet?


Ta kontakt med leaderkontoret

Börja alltid med att kontakta leaderkontoret innan ni påbörjar ansökningsprocessen. Då kan ni stämma av om er idé är ett möjligt leaderprojekt innan ni går vidare med en formell ansökan. Dessutom får ni information om vilka val ni bör göra (projekttyp, EU-fond, insatsområde och budgetering) när ni ska gå vidare och registrera ansökan i systemet.

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK