Fram för väg

Ett mål i Leaderstrategin är att ta fram resurseffektiva metoder för underhåll av lokalt samfällda vägar och det är bakgrunden till att detta projektet har startats.

Detta projekt fokuserar på underhåll av grusvägar vilket ofta är en viktig del av landsbygdens infrastruktur för alla oss som bor, besöker och driver verksamhet här. Inte sällen är grusvägarnas standard mycket dålig, ett problem som ökat de senaste åren till besvär för dem som åker på och med högre kostnader för de som ansvarar för vägarna.

Syftet med projektet är att förbättra underhåll på ett miljövänligt och kostnadseffekt sätt av det lågtrafikerade vägnätet. Mål för projektet är att vägföreningar och väghållare får kunskap om resurseffektiva metoder för långsiktigt underhåll av vägar. De uppmanas ta fram långsiktiga underhållsplaner utifrån den nyvunna kunskapen. De långsiktiga målen är bättre grusvägar som förvaltas av kompetenta vägföreningar, till nytta för alla som brukar vägarna.

Aktiviteter i projektet är att samla in och sammanställa viktig kunskap på området i en handbok som förankras med olika intressenter. Tre referensvägar i Leaderområdet ska väljas ut där aktörer i projektet tillsammans tar fram metoder, analyser, åtgärder för långsiktiga planer för underhåll av vägar som kan fungera som referensmaterial för andra vägföreningar. Workshops kommer att arrangeras där vägföreningar och andra intresserade från Leaderområdet bjuds in för att lära och diskutera på temat med handboken och referensvägarna som grund.

Samarbetspartners och kunskapskällor som beskrivs i projektet är de ideella vägföreningar som förvaltar grusvägar, Högbo bruk AB, stora markägare som Mellanskog och Svenska kyrkan, Skogforsk, Riksförbundet för Enskilda Vägar (REV) mfl.


Var genomförs projektet: i Leaderområdet

Koppling till Leaderstrategin: Insatsområde 5 - miljösmart samhällsutveckling

Total budgeterad projektkostnad: 736 892 kr

Beviljad Leaderfinansiering: 95,68% av total finansiering, dock max 705 067 kr. EUs andel av leaderfinansieringen kommer från Landsbygdsfonden.

Medfinansiering: Medfinansiering med arbetstid från Högbo bruk AB samt ideell arbetstid från projektdeltagare.

Projektägare: Skogsstyrelsen (Gävleborgsdistriktet)

Hemsida: uppdateras inom kort

Kontaktperson: Fredrik Jonsson

Telefon: 026-23 51 02

E-post: fredrik.jonsson@skogsstyrelsen.se

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK