Leaderprojektet Förstudie turistboende i Ockelbo

Projektet ska utreda möjligheterna och förutsättningarna för att etablera en större anläggning för turistboende i Ockelbo eftersom det bedöms vara en flaskhals för utvecklingen av besöksnäringen i närområdet. Initiativet till förstudien har tagits av Företagarrådet (som är ett av ortens företagarnätverk) i samverkan med kommunen.

 

Var genomförs projektet: I Ockelbo

Koppling till Leaderstrategin: Insatsområde 3: Besöksnäring

Beviljad Leaderfinansiering: 100 % av stödberättigade kostnader i projektet men max 71 680 kr. EUs andel av finansieringen kommer från Landsbygdsfonden.

Medfinansiering: Ideellt nedlagd arbetstid

Projektägare: Ockelbo kommun

Kontaktperson: Mimmi Ekström

E-post: mimmi.ekstrom(at)ockelbo.se

Telefon: 0297-554 04

 

Förstudieprojektet slutrapporterades i juli 2017:

Slutrapport

Bilaga till slutrapport med skiss och budget för turistboende

 

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK