Förbered ansökan

Leaderpengar kan sökas till lokalt ledda utvecklingsprojekt som genomförs i vårt geografiska område, överensstämmer med vår Leaderstrategi och med programmets regelverk. Vi vill att ni som satsar er tid och engagemang på en ansökan ska ha goda möjligheter att få den beviljad och därför ger vi våra bästa förhandstips här.

Söker ni i rätt Leaderområde?

Grundregeln är att vi bara finansierar projekt som genomförs i vårt område av de som bor och verkar här. Vårt Leaderområde täcker Gästriklands fyra kommuner exklusive Sandvikens och Gävles centrum och Gysinge/Hedesunda som hör till ett annat Leaderområde. När det gäller projekt som utvecklar fiskenäringen så täcker vi ett större område som också inkluderar de kommuner som annars tillhör Leader Nedre Dalälven och Utveckling Hälsingland. Samarbetsprojekt med partners i andra områden är ok men de får då stå för sin del av projektkostnaden. Kolla in kartan för att försäkra dig om att din idé hör hemma i vårt Leaderområde.

Matchar projektidén vår Leaderstrategi?

Leaderpengarna är bundna till vår lokala utvecklingsstrategi vars övergripande mål är nya arbetstillfällen och mobilisering av lokal utvecklingskraft. Strategin har sex olika insatsområden och ert projekt måste ha en tydlig koppling till något av dessa för att beviljas finansiering. Vi tillämpar maxbelopp där projekt som rör endast en kommun kan beviljas upp till 500 000kr, bredare projekt kan beviljas max 900 000kr och projektstöd till företag max 200 000kr. Läs igenom kortversionen av Leaderstrategin innan ni påbörjar ansökan.

Har ni tänkt igenom ert projekt ordentligt?

Erfarenheterna från tidigare programperiod visar att de projekt som är väl förberedda har störst chans att nå bra resultat och ha roligt på vägen. Det är viktigt att välja en stabil projektägare som har förutsättningar att klara ekonomi och redovisning. Ni behöver en tydlig plan på vilka aktiviteter som ska genomföras i projektet, vem som ska genomföra dem och vilka mål som ska uppnås. Ni behöver kolla upp om det behövs några tillstånd för att genomföra aktiviteterna i projektet exempelvis bygglov, strandskysddsdispens eller livsmedelstillstånd. Vi rekommenderar att ni som ingår i projektteamet gemensamt diskuterar igenom era förväntningar, förutsättningar, roller och gemensamma spelregler innan ni ansöker så att det är klart när det väl är dags att starta projektet. Det är också klokt att göra dessa överenskommelser skriftliga mellan de parter som ska samverka i projektet så att det är klart och tydligt för er alla inbandade.


Ta kontakt med Leaderkontoret

Börja alltid med att kontakta Leaderkontoret innan ni påbörjar ansökningsprocessen. Då kan ni stämma av om er idé är ett möjligt Leaderprojekt innan ni går vidare med en formell ansökan. Dessutom får ni information om vilka val ni bör göra (projekttyp, EU-fond, insatsområde och budgetering) när ni ska gå vidare och registrera ansökan i systemet.

Innan ni ansöker

Leaderpengar kan sökas till lokalt ledda utvecklingsprojekt som genomförs i vårt geografiska område, överensstämmer med vår Leaderstrategi och med programmets regelverk. Vi vill att ni som satsar er tid och engagemang på en ansökan ska ha goda möjligheter att få den beviljad och därför ger vi våra bästa förhandstips här.

Var ska projektet genomföras?

Grundregeln är att vi finansierar projekt som genomförs i vårt område och av de som bor och verkar där. Samarbetsprojekt med andra områden är ok men de får då stå för sin del av projektkostnaden. Vårt Leaderområde täcker Gästriklands fyra kommuner exklusive Sandvikens och Gävles centrum och Gysinge/Hedesunda som hör till ett annat Leaderområde. När det gäller projekt som utvecklar fiskenäringen så har vi ett större område som också inkluderar de kommuner som annars tillhör Leader Nedre Dalälven och Utveckling Hälsingland.
Karta över vårt geografiska Leaderområde

Matchar er idé vår strategi?

Leaderpengarna är bundna till vår lokala utvecklingsstrategi vars övergripande mål är nya arbetstillfällen och mobilisering av lokal utvecklingskraft. Strategin har sex olika insatsområden och ert projekt måste ha en tydlig koppling till något av dessa för att beviljas finansiering. Läs därför igenom strategin innan ni påbörjar ansökan.
Kortversion av vår strategi

Har ni tänkt igenom ert projekt?

Erfarenheterna från tidigare programperiod visar att de projekt som är väl förberedda har störst chans att lyckas. Förutom självklarheter som att projektet behöver en tydlig projektplan och en realistisk budget så är det minst lika viktigt att det finns ett behov av att det genomförs och att ni har kapaciteten att göra det. Vi rekommenderar att ni i projektgruppen diskuterar igenom era roller, förväntningar och förutsättningar innan start.

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK