Nu startar den nya programperioden

Nu startar den nya programperioden

Vi har en budget på 46 mkr för att förverkliga vår strategi. De projektidéer som matchar strategin får dela på pengarna. Nu öppnar vi för ansökningar!

Ett bra Leaderprojekt bygger på lokalt engagemang, nytänkande och samarbete

Ett bra Leaderprojekt bygger på lokalt engagemang, nytänkande och samarbete

Leaderprojekten ska bidra till att stärka den lokala utvecklingskraften och bidra till att fler kan försörja sig själva.

Vi efterlyser projektidéer som handlar om...

Vi efterlyser projektidéer som handlar om...

Kompetensutveckling, generationsväxling, integration, besöksnäring, lokalproducerat, miljösmarta lösningar och fiske

Bli medlem i Leaderföreningen

Bli medlem i Leaderföreningen

Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling är en ideell förening med syfte och ekonomi att vara katalysator för landsbygdsutveckling. Alla organisationer som verkar i området är välkomna att bli medlemmar.

"Tillsammans skapar vi ett rikt och hållbart liv i Gästrikebygden."

"Tillsammans skapar vi ett rikt och hållbart liv i Gästrikebygden."

Infomöte för beviljade projekt 1 dec

Infomöte för beviljade projekt 1 de...

Publicerad: 21/10

Alla projekt som har blivit beviljade av Leaders styrelse/LAG kommer att bj...

Läs mer »
Nästa beslutsmöte 6 december

Nästa beslutsmöte 6 december

Publicerad: 11/10

Årets nästa och sista beslutsmöte för projektansökningar genomförs den 6 december. Då kommer vi att ta up...

Läs mer »
Grattis Leader 20 år i Sverige!

Grattis Leader 20 år i Sverige!

Publicerad: 30/9

I år har Leadermetoden använts i Sverige under 20 år. Det tycker vi är värt att fira eftersom det in...

Läs mer »
Infomöte för beviljade projekt 1 dec

Infomöte för beviljade projekt 1 de...

Publicerad: 21/10

Alla projekt som har blivit beviljade av Leaders styrelse/LAG kommer att bjudas in till detta infomöte. S...

Läs mer »
Infomöte för beviljade projekt 1 dec

Infomöte för beviljade projekt 1 de...

Publicerad: 21/10

Alla projekt som har blivit beviljade av Leaders styrelse/LAG kommer att bjudas in till detta infomöte. S...

Läs mer »
Infomöte för beviljade projekt 1 dec

Infomöte för beviljade projekt 1 de...

Publicerad: 21/10

Alla projekt som har blivit beviljade av Leaders styrelse/LAG kommer att bjudas in till detta infomöte. S...

Läs mer »
Infomöte för beviljade projekt 1 dec

Infomöte för beviljade projekt 1 de...

Publicerad: 21/10

Alla projekt som har blivit beviljade av Leaders styrelse/LAG kommer att bjudas in till detta infomöte. S...

Läs mer »

Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling är en ideell,förening som under åren 2016-2023 genomför en strategi för landsbygdsutveckling i området. För att nå målen i strategin finansierar föreningen lokalt förankrade utvecklingsprojekt. Vi välkomnar alla intresserade att engagera sig i arbetet - som medlemmar i föreningen, som aktiva i projekt eller på annat sätt möjliggörare för ett framgångsrikt Leaderarbete!

Infomöte för beviljade projekt 1 dec

Infomöte för beviljade projekt 1 de...

Publicerad: 21/10

Alla projekt som har blivit beviljade av Leaders styrelse/LAG kommer att bjudas in till detta infomöte. S...

Läs mer »

Leader Gästrikebygden Lokalt Ledd Utveckling
tel. 070- 245 21 01 • info@leadergastrikebygdenllu.sewww.leadergastrikebygdenllu.se • Vijvägen 34, 817 40 Bergby
Alla rättigheter reserverade © 2016. Producerad av Precis Reklam, skapad med: Yodo

Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling
mail: info@leadergastrikebygdenllu.se
hemsida: www.leadergastrikebygdenllu.se

tel: 070- 245 21 01​
adress: Vijv.34, 817 40 Bergby