Styrelse/LAG

Föreningens styrelse har det yttersta ansvaret för verksamheten. Styrelsen som väljs av föreningsstämman ska bestå av representanter från offentlig, privat och ideell sektor. Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott (AU) och vid behov ytterligare arbetsgrupper.

Eftersom föreningen driver Leaderverksamhet 2016-2023 utgör också styrelsen LAG - en EU förkortning för Local Action Group. Det är LAGs ansvar att genomföra den strategi som Leaderområdet fått beviljad och finansierad. Det innebär bland annat att fatta beslut om finansiering till projekt. LAG ska enligt Jordbruksverkets regler ha en samlad kompetens kopplad till insatsområden i Leaderområdets strategi.

LAG/Styrelse vald 27 april 2017

Roll

Namn

Sektor

Ledamot Najiba Mansouri Ideell
Ledamot Bernt Jonsson Ideell
Ledamot Annelie Våhlin Ideell

Ledamot/vice ordf

Lina Andersson Ideell
Ledamot Mats Wiklund Ideell
Ledamot Thomas Forsberg Ideell
Ledamot Per-Olof Uhrus Privat
Ledamot Cecilia Hed Malmström Privat
Ledamot Dennis Bergman Privat
Ledamot Katarina Borbos Privat
Ledamot Svante Wallberg Privat
Ledamot Marie Frestadius Offentlig
Ledamot Lars Engstrand Offentlig
Ledamot Tobias Tengelin Offentlig
Ledamot Mia Eriksson Offentlig
Ledamot/ Ordförande Tomas Isaksson Offentlig
Verksamhetsrevisorer
Verksamhetsrevisor ordinarie Christer Ekendahl Ideell
Verksamhetsrevisor ersättare Jocce Magnusson Privat
Valberedare
Valberedare Eva Hofstrand Offentlig
Valberedare Karl Gullberg Offentlig
Valberedare* Mats Mattsson Privat
Valberedare Lena Hammarlund Ideell
Valberedare Marika Hansson Privat
Valberedare Torbjörn Jansson Ideell


* sammankallande för valberedningen

Styrelse/LAG

Styrelsen har det yttersta ansvaret för verksamheten och väljs av föreningsstämman. Eftersom föreningen driver Leaderverksamhet 2016-2023 utgör också styrelsen LAG - en EU förkortning för Local Action Group. Det är LAGs ansvar att genomföra den strategi som Leaderområdet fått finansierad genom att bevilja finansiering till genomförandeprojekt. LAG ska enligt Jordbruksverkets regler ha en jämn könsfördelning, representanter från områdets föreningsliv/företagande/offentlig sektor och ha en samlad kompetens kopplad till insatsområden i Leaderområdets strategi.

LAG/Styrelse vald 25 april 2016

Roll

Namn

Sektor

Ledamot Ann-Gerd Bergdahl Ideell
Ledamot Bernt Jonsson Ideell
Ledamot Annelie Våhlin Ideell

Ledamot/vice ordf

Lina Andersson Ideell
Ledamot Mats Wiklund Ideell
Ledamot Thomas Forsberg Ideell
Ledamot Per-Olof Uhrus Privat
Ledamot Cecilia Hed Malmström Privat
Ledamot Dennis Bergman Privat
Ledamot Pia Möller-Andersen Privat
Ledamot Svante Wallberg Privat
Ledamot Marie Frestadius Offentlig
Ledamot Lars Engstrand Offentlig
Ledamot Agneta Wenell Offentlig
Ledamot Mia Eriksson Offentlig
Ledamot/ Ordförande Tomas Isaksson Offentlig
Verksamhetsrevisorer
Verksamhetsrevisor ordinarie Christer Ekendahl Ideell
Verksamhetsrevisor ersättare Jocce Magnusson Privat
Valberedare
Valberedare* Jenny Nylund Offentlig
Valberedare Karl Gullberg Offentlig
Valberedare Mats Mattsson Privat
Valberedare Lena Hammarlund Ideell
Valberedare Marika Hansson Privat
Valberedare Torbjörn Jansson Ideell


* sammankallande för valberedningen