Styrelse/LAG

Föreningens styrelse har det yttersta ansvaret för verksamheten. Styrelsen som väljs av föreningsstämman ska bestå av representanter från offentlig, privat och ideell sektor. Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott (AU) och vid behov ytterligare arbetsgrupper.

Eftersom föreningen driver Leaderverksamhet 2016-2023 utgör också styrelsen LAG - en EU förkortning för Local Action Group. Det är LAGs ansvar att genomföra den strategi som Leaderområdet fått beviljad och finansierad. Det innebär bland annat att fatta beslut om finansiering till projekt. LAG ska enligt Jordbruksverkets regler ha en samlad kompetens kopplad till insatsområden i Leaderområdets strategi.

LAG/Styrelse vald 3 maj 2018


Roll


Namn


Sektor

Ledamot Silke Nordfjell Ideell
Ledamot Bernt Jonsson Ideell
Ledamot Joakim Helmbrant Ideell

Ledamot/vice ordf

Lina Andersson Ideell
Ledamot Mats Wiklund Ideell
Ledamot Thomas Forsberg Ideell
Ledamot Per-Olof Uhrus Privat
Ledamot Lotta Nycander Privat
Ledamot Dennis Bergman Privat
Ledamot Annie Boström Privat
Ledamot Svante Wallberg Privat
Ledamot Marie Frestadius Offentlig
Ledamot Erika Engvall Stefansson Offentlig
Ledamot Carita Carter Offentlig
Ledamot Marie Lind Offentlig
Ledamot/ Ordförande Tomas Isaksson Offentlig
Verksamhetsrevisorer
Verksamhetsrevisor ordinarie Christer Ekendahl Ideell
Verksamhetsrevisor ersättare Jocce Magnusson Privat
Valberedare
Valberedare Eva Hofstrand Offentlig
Valberedare Karl Gullberg Offentlig
Valberedare* Mats Mattsson Privat
Valberedare Lena Hammarlund Ideell
Valberedare Marika Hansson Privat
Valberedare Lars Engstrand Ideell


* sammankallande för valberedningen

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK