Sprintprojekt

Sök upp till 25 000kr för att genomföra en nytänkande aktivitet på något av dessa teman:

  • Besöksnäring
  • Entreprenörskap
  • Inkludering
  • Lokalproducerat


Varje tema är ett eget Sprintprojekt som ägs av Leaderföreningen. Varje Sprintprojekt kan finansiera 10 olika aktiviteter med upp till 25 000kr vardera, de kallar vi för Sprintaktiviteter.

Sprintaktiviteten ska vara nytänkande och till nytta för flera än den organisation som ansöker om stödet. Det innebär att aktiviteten ska bygga på öppenhet och samverkan, inte vara ett stöd till ett eller några få företag eller organisationers egen verksamhet.

De som ska vill genomföra en Sprintaktivitet behöver ha ett organisationsnummer och bedriva verksamhet i Leaderområdet. Aktiviteten får påbörjas först efter att ansökan har skickats in till Leader.

Sprintaktiviteterna ska vara smidiga att söka och snabba att få beslut på. Vi vill att det ska vara enkelt att söka, driva och slutredovisa även för dem som inte har tidigare projektvana och därför finns vår projektledare Helene med som er coach under hela processsen.

Ansökan om att genomföra aktiviteter öppnade den 19 november och vi tar emot ansökan löpande så länge som det fnns pengar kvar. Beslut fattas normalt inom två veckor. Beviljade aktiviteter ska vara genomförda och slutredovisade senast den 15 oktober 2019.

Observera att Sprintprojekten inte gör ansökan i Jordbruksverkets digitala ansökningssystem (som andra större Leaderprojekt gör).


Vill du genomföra en Sprintaktivitet börjar du med att höra av dig till:

Projektledare Helene Göthe-Lorenz
mejl: helene@leadergastrikebygdenllu.se
telefon: 070- 245 21 06

Sprintprojekten medfinansieras av EUs Landsbygdsfond.