Sök utbetalning

Du kan för ditt beslutade projekt ansöka om förskott, del- och slututbetalning. Observera att förskott inte kan sökas av alla projektägare - företag och offentliga aktörer beviljas inte förskott.

​Vi rekommenderar starkt alla projektägare att boka in en tid med oss på Leaderkontoret för att förbereda era underlag inför ansökan om del- och slututbetalning innan den skickas in.

Ansöker om utbetalning av pengar gör du i e-tjänsten som du når på Mina sidor på jordbruksverket.se. För att komma in i på Mina Sidor för projektägaren krävs Bank ID. Den person som loggar in behöver ha en godkänd fullmakt från Jordbruksverket som gör att e-tjänsten vet att det Bank ID som används har rätt att ansöka om utbetalning för projektägaren.

När du loggat in via Mina sidor med ditt bankid väljer du:
e-tjänster inom Mina sidor > Stöd inom Lokalt ledd utveckling > Sök utbetalning > Starta tjänsten.
När tjänsten startat upp väljer du det projekt du ska ansöka om utbetalning för och klickar i om du söker ett förskott, del- eller slututbetalning.
Därefter svarar du på frågorna som ställs i systemet.

De flesta underlag som behövs i samband med ansökan om del- och slututbetalning (exempelvis fakturor, lönespecifikationer och betalningsbevis) ska skickas in per post till en scanningscentral. I kuvertet med underlagen ska det finnas med ett försättsblad där du anger antal blad i kuvertet och det ska signeras av behörig firmatecknare för projektägaren.

Om du är en kommun eller annan organisation med en centraliserad ekonomifunktion så kan ni ansöka om att slippa redovisa betalningsbevis. den ansökan behöevr ni skicka in och få klar innan ni skickar in ansökan om del eller slututbetalning. Om er organisation har ett sånt undantag gäller det för alla projektstöd som går via Jordbruksverket, inte enbart för detta leaderprojektet.


Här hittar du blanketten försättsblad ( som du behöver vid inskick av redovisningsunderlagen med post)

Här hittar du blanketten godkännande för publicering av personuppgifter (ska bara skickas in vid slutredovisning)

Här hittar du blanketten undantag för betalningsbevis (gäller bara för kommuner och andra med komplex ekonomihantering)

Postadress för redovisningsunderlagen:
Utbetalning projektstöd LLU och fisk 
FE 47
Box 204
826 25 Söderhamn

På Jordbrukverkets webb finns detaljerad information om ansökan om utbetalning, läs gärna mer där.