Projektskola
Under programperioden kommer vi att erbjuda en projektskola med fysiska träffar med olika teman som sträcker sig från ansökan till slutredovisning.

Alla projekt som har blivit prioriterade av LAG bjuds in till denna uppstartsträff. Syftet med träffen är dels att projekten ska få träffa varandra men också att gemensamt gå igenom hur projekten ska drivas och redovisas på bästa sätt.
 

Inplanerade projektstartsträffar 2019:

28 februari kl.13.30 på Leaderkontoret (Vijv.34 i Bergby) ANMÄLNINGSLÄNK

Fler datum planeras in efter behov under året.Följande uppstartsträffar erbjöds under 2018:

Torsdag 18 januari kl.13.30 - 16.30 Uppstartsträff för beviljade projekt

Torsdag 22 feb kl.13.30 - 16.30 Uppstartsträff för beviljade projekt

Torsdag 12 april kl.13.30 - 16.30 Uppstartsträff för beviljade projekt

Torsdag 31 maj kl.13.30 - 16.30 Uppstartsträff för beviljade projekt.

Torsdag 30 augusti kl.13.30 - 16.30 Uppstartsträff för beviljade projekt.

Torsdag 1 november kl.13.30-16.30 Uppstartsträff för beviljade projekt.