Beviljade projekt inkludering & integration

Här hittar du information och kontaktuppgifter till beviljade projekt som har en koppling till integration och inkludering, som är ett av insatsområdena i vår utvecklingsstrategi.

Vi publicerar projekten först när de fått sitt startbeslut fastställt av Jordbruksverket.