Driva Leaderprojekt

Här finns information som är bra att ha för dig som driver ett beviljat Leaderprojekt.

Handbok
Jordbruksverket har tagit fram en handbok för er som driver projekt med Leaderfinansiering inom lokalt ledd utveckling. Den handboken kan du ladda ner här.

LOU - Lagen om offentlig upphandling
Syftet med lagen är att offentliga pengar ska hanteras på ett ansvarsfullt sätt och säkra sund konkurrens bland leverantörer av varor och tjänster. Offentliga aktörer som kommuner lyder alltid under LOU, men även ideella organisationer kan som projektägare av offentligt finansierade projekt bli upphandlingsskyldiga. Det innebär att de vid sin redovisning av projektet behöver visa att de följt regelverket och redovisa att och hur upphandlingar i projektet har gjorts. Det är projektägarens ansvar att ta reda på om de behöver följa LOU eller inte. Vid tveksamhet kontakta Upphandlingsmyndigheten och fråga. Här kan du läsa mer om ideella föreningar och LOU vid Leaderprojekt.


Ideell tid som medfinansiering
Inom Leader värdesätter och synliggör vi det lokala engagemang som investeras i projekten och kan därför godkänna ideella arbetsinsatser som medfinansiering i projekt. Det är alltså inte pengar som betalas in eller ut men är mycket värdefullt för projektet. De projekt som beviljats pengar från Leader med ideella arbetsinsatser som egen medfinansiering ska hålla kolla på de arbetade timmarna och redovisa dem till Leaderkontoret vid del/slutredovisning av projektet. I Jordbruksverkets blankettsamling kan du hitta bra blanketter för det:
Här hittar du blanketter för de som vill redovisa ideell tid per person
Här hittar du blanketter för att redovisa ideell tid samlat för alla som deltagit i en aktivitet

Loggor
Alla projekt som har Leaderfinansiering ska visa det genom att använda två olika loggor på allt informationsmaterial så som broschyrer, annonser, hemsidor etc som hör till projektet. Den ena är den nationella Leaderloggan med grodden och den andra är en EU-flagga där det står vilken fond ert projekt har fått finansiering från. I Gästrikebygden arbetar vi med fyra olika EU-fonder, vilken EU-fond som gäller just ert projekt valde ni vid ansökan och det står också i ert beslut. På Jordbruksverkets webb finns mer information och loggorna i olika format.


Ändring av beslutat projekt
Grundregeln är att ett projektbeslut baseras på de aktiviteter, budget och tidsram som ni skrivit i er ansökan. Om ett projekt inte kommer att kunna genomföras enligt ansökan och beslut så kan projektägaren behöva ansöka om ändring av beslutet. Ändring kan behövas om slutdatumet inte kan klaras, om det blir stora förändringar i budget eller om planerade aktiviteter inte kan genomföras som planerat. Ansökan om ändring ska bara göras om det verkligen behövs - det gör att projektet omprövas och alla utbetalningar stoppas tills dess att nytt beslut är fattat. Det är inte garanterat att ändringen beviljas. Ta därför alltid kontakt med leaderkontoret innan ni ansöker om ändring. Här kan du läsa om när en ändring behövs.


Ansöka om utbetalning
Du kan för ditt beslutade projekt ansöka om förskott, del- och slututbetalning. Observera att förskott inte kan sökas av alla projektägare, företag och offentliga aktörer beviljas inte förskott. Ansöker om utbetalning av pengar gör du i e-tjänsten som du når på Mina sidor på jordbruksverket.se.

För att komma in i systemet krävs Bank ID. Den person som loggar in behöver ha en godkänd fullmakt från Jordbruksverket som gör att e-tjänsten vet att det Bank ID som används har rätt att ansöka om utbetalning för projektägaren. När du loggat in via Mina sidor väljer du e-tjänster inom Mina sidor > Stöd inom Lokalt ledd utveckling > Sök utbetalning > Starta tjänsten. Välj sen det projekt du ska ansöka om utbetalning för och klicka i om det är ett förskott, del- eller slututbetalning ansökan gäller och svara sen på frågorna. Vi rekommenderar alla projektägare att boka in en tid med oss på Leaderkontoret för att förbereda er ansökan om del- och slututbetalning innan den skickas in.

De flesta underlag som behövs i samband med ansökan om del- och slututbetalning (exempelvis fakturor, lönespecifikationer och betalningsbevis) ska skickas in per post till en scanningscentral. I kuvertet med underlagen ska det finnas med ett försättsblad som du hittar här.

På Jordbrukverkets webb finns detaljerad information om ansökan om utbetalning, läs gärna mer där.

 

Projektskola
Under programperioden kommer vi att erbjuda en projektskola med fysiska träffar med olika teman som sträcker sig från ansökan till slutredovisning.

Följande tillfällen är inplanerade under våren 2018:

  • Torsdag 18 januari kl.13.30 - 16.30 Uppstartsträff för beviljade projekt
  • Torsdag 22 feb kl.13.30 - 16.30 Uppstartsträff för beviljade projekt
  • Torsdag 12 april kl.13.30 - 16.30 Uppstartsträff för beviljade projekt
  • Torsdag 31 maj kl.13.30 - 16.30 Uppstartsträff för beviljade projekt

    Alla projekt som har blivit prioriterade av LAG bjuds in till denna uppstartsträff. Syftet med träffen är dels att projekten ska få träffa varandra men också att gemensamt gå igenom hur projekten ska drivas och redovisas på bästa sätt.