Ansökningsstopp och LAGs beslutsdatum 2018

31 januari är ansökninsstopp för steg 2-ansökningar som ska tas upp på LAGs möte den 15 mars.

25 april är ansökninsstopp för steg 2-ansökningar som ska tas upp på LAGs möte den 12 juni

28 augusti är ansökningsstopp för steg 2-ansökningar som ska tas upp på LAGs möte den 4 oktober

30 oktober är ansökningsstopp för steg 2-ansökningar som ska tas upp på LAGs möte den 6 december


OBS!
Tänk på att börja din ansökan i god tid innan deadline. Jordbruksverket ska fastställa beslutet som LAG har fattat. Kötiden hos Jordbruksverket är ofta minst 90 dagar från att projektet har ställts i kö. Alla projekt som beviljas av LAG får information om när de ställts i kön. Här hittar du mer information.


Beslutsdatum som genomförts under 2017
14 mars, 5 juni, 28 september, 5 december

Beslutsdatum som genomförts under 2016
16 maj, 7 juni, 6 september, 4 oktober, 1 november mötet har ställts in, 6 december